دانلود رایگان کتاب جنگ ایران و هند


دانلود


نویسنده: جمیل قوزانلو

این کتاب مروری دارد بر جنگ ایران وهند از جنگ‌های نادرشاه در سال 1151 هجری که با پیروزی نادر شاه و کسب غنایم بزرگی مانند جواهرات کوه نور و دریای نور شد.


برچست ها : ,,,,