دانلود رایگان کتاب دستی میان دشنه و دل خسرو گلسرخی
مجموعه نوشته‌های پراكنده خسرو گلسرخیدانلود

دستي ميان دشنه و ديوارست

دستي ميان دشنه و دل نيست

از پله ها

فرود مي آييم

اينك بدون پا

ليلاي من هميشه

پشت پنجره مي خوابد

و خوب مي داند

كه من سپيده دمان

بدون دست مي آيم

و ياراي گشودن پنجره

با من نيست

شن هاي كنار ساحل عمان

رنگ نمي بازند

اين گونه ي من است

كه رنگ دشت سوخته دارد...


برچست ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,