X
x جهت سفارش تبليغ در سایت ثامن بلاگ کليک کنيددانلود رایگان کتاب - آرشیو 1395/6

رمز خود را فراموش کرده ام ! ثبت نام جدید

دانلود رایگان کتاب جنگ ایران و هند


دانلود


نویسنده: جمیل قوزانلو

این کتاب مروری دارد بر جنگ ایران وهند از جنگ‌های نادرشاه در سال 1151 هجری که با پیروزی نادر شاه و کسب غنایم بزرگی مانند جواهرات کوه نور و دریای نور شد.


برچست ها :
نظرات : 0 بازدید : 11
     
print

دانلود رایگان کتاب در گذشتن از میان پیکره ها
دانلود

میثم علی مددیقسمتی از کتاب:

از درگاه غسالخانه كه بگذري، تا برسي به واقعيت عريانِ سدر و تنظيف و كافور،
ميتواني تمام زندگيات را مرور كني. انتهاي كار، بيبازگشت؛ آسوده و آرام؛ رهاشده
از درد هفتبندي كه با نواي ني بندبند نميشوند؛ يك نفس از ايستگاه آخر دربند،
توچال. دري نيست كه بسته شود و صدايي نيست جز شّرهٔ آب و شيون، و گل
نسترن كه هيچ، ديگر نميتواني برگردي گل خرزهره بچيني (گلهاي كاغذيِ لاي
كتاب، استكانيهاي كنار ظرفشويي، فراموشمنكنهاي لبِ پنجره، شيپوريهاي روي
ميز و گلدان بگونياي هميشه گلدار كنار در همه به كنار و حسرت چيدن گل
خرزهره به كنار)، حسرت چيدن شاخهاي از آن بوتهٔ انبوه پشت پيچِ كوچهٔ باغ
انگوري دو قدم مانده به ميدان اعدام (شبِ باغ انگوري صبح ميشود و ديدني نيست
فرود آوردن نعشي كه زير پايش خالي شده و دست و پايي زده تا عريضه و ميدان
هر دو خالي شود؛ اما گلي به گوشهٔ جمالت كه جلوتر نيامدي)، بيبتّهها دور تا دور
مجسمه و ميان پرهيب سياهي، سفيد و خاكستري گوشهٔ ميدان پابهپا ميكردي و رد
نگاهت پيدا نبود (اما سيب گلو ميگفت كه نفسهايت شمرده نيست، درست مثل
نگار وقتي كه كابوس ميديد و بين خواب و بيداري ناله ميكرد) و نردبان كه تكان
خورد، سر تكان دادي و شاخهٔ نسرين از پشت گوشَت افتاد و سياهيِ سفيد و
خاكستري دور و دورتر شد. دست تكان نداده كجا ميرفتي؟ (صداي عمو ذبيح تنها
يه » ، صداي آشنايي بود كه ميان آن همهمه در گوش ميپيچيد و چه صفايي داشت
و فيش حقوق « گلوبند براي مهتاب خريدم، قشنگه، براي نادر هم زنجير خريدم
بازنشستگياش را نشان ميداد (از وقتي خانهنشين شده بود صدايش رنگ ديگري
داشت، قناريهايش هم طور ديگري آواز ميخواندند؛ خوب كه گوش ميكردي
خودم هم كه دستبند دارم؛ رد دستبند قپوني، يادگار » ،( تحرير دشتي ميشنيدي
و چمباتمه كه مينشست كنار باغچه تا ناخن بگيرد و يا كلّهقند بشكند، «! رسولي
(خاك قند سهميهٔ قناريها بود كه شكّرشكن نبودند و ميگفت جايشان توي قفس
نيست اما خوبياش اين است كه جايشان امن است و قند هست و ميخوانند)
دستها را جلو ميآورد و نگاهت ميافتاد به رگهاي درهمدويدهاي كه به تاكهاي
توي باغچه ميماندند و خون به ناخنها نميبردند. قدمآهسته راه ميرفت و به
توپخانه كه ميرسيد سر تكان ميداد و سرقدمش شلّاقي ميشد؛ نظامي كه نبود ا  ما
از نظام و مشق و نقشه تو بهتر ميداني كه زياد ميدانست (يادت مانده آن روز را
كه از پدربزرگت ميگفت كه روزگاري قورچي بوده و روزهاي آخر بالاي خرپشته
چاتمهفنگ نفسحبس مينشسته و ميخواسته مستراح بسازد روي پشتبام بلكه از
حبسالبول و حبس مبرَز حياط خلاص شود و بچههايش كُشتيارش ميشدند كه
آقاجون بيا پايين و نميآمده! خلاص!


برچست ها :
نظرات : 0 بازدید : 9
     
print

دانلود رایگان کتاب ژاندارک یا دوشیزه اورلئان بزرگ علوی
دانلود


 یوهان‌کریستف فریدریش‌فون شیللر

مترجم: بزرگ علوی

ژاندارک یا دوشیزه ارلئان دوشیزه قهرمان ملی فرانسه و دوشیزه ای در کلیسای کاتولیک بود. در جنگ صدساله بر ضد انگلستان، رهبری فرانسوی‌ها را برعهده داشت. در نزدیکی شهر کُنپی ینی، به خاطر خیانت شهردار این شهر توسط بورگونی‌ها اسیر و به انگلیسی‌ها فروخته شد. ژان دارک در یک دادگاه کلیسایی، توسط اسقفِ بووه، پیر کوشون به جرم ضدیت با قوانین کلیسا، محکوم و در میدان ویومارشه شهرِ روآن سوزانده شد. چندی بعد، در یک دادگاه تجدید نظر در سال ۱۴۵۶، شرافت این دوشیزه قهرمان باز به اثبات رسید.


برچست ها :
نظرات : 0 بازدید : 8
     
print

دانلود رایگان کتاب برگزیده کارهای آنتون چخوف

برگزیده کارهای آنتون چخوفدانلود


چخوف نویسنده ای، بشردوست، آزدیخواه و روشنفکر بود و داستان های وی حکایت از افکار مترقی او می نماید. او با فساد و دروغ، خودنمایی، سرشکستگی، منفی بافی، کوته نظری، تحمل ظلم، آزادیخواهی دروغی و بالاخره صفات منفی با کمال خشونت مبارزه می کند و جامعه ی عقب مانده را به آینده ی درخشان و زندگانی سعادتمندانه امیدوار می سازد و برای رسیدن به اصول مترقی افکار برجسته ای به خوانندگان آثار خود تلقین می کند.


نویسنده: آنتوان چخوف

مترجم: رضا آذرخشی - هوشنگ رادپور

برچست ها :
نظرات : 0 بازدید : 8
     
print

پست جدید

پست جدید


برچست ها :
نظرات : 0 بازدید : 8
     
print

دانلود رایگان کتاب گیله مرد بزرگ علویدانلود
برچست ها :
نظرات : 0 بازدید : 7
     
print

دانلود رایگان کتاب کیمیاگر نوشته پائولو کوئیلو

کتاب تاثیرگذار کیمیاگر نوشته پائولو کوئیلو جز بهترین کتاب هایی است که هر فرد باید بخواند و بقول انگلیسها must read! 


دانلود

برچست ها :
نظرات : 0 بازدید : 7
     
print

دانلود رایگان کتاب کهن دیارا خاطرات فرح پهلوی

دانلود رایگان کتاب کهن دیارا خاطرات فرح پهلویدانلود
برچست ها :
نظرات : 0 بازدید : 30
     
print